ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ !!

Μπορείτε να βρείτε τη φυσιολογική τιμή (σχεδόν) όποιας βιολογικής ουσιάς θέλετε. 

Απλως γράψτε την ουσία ή κάποια  γράμματα της στην παρακάτω θέση και πατήστε το "Ευρεση"

Πατηστε εδώ για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο (zip) αρχειο σε μορφή Excel

 

Ουσία Συνθήκη Φυσ.Τιμή
HDL χοληστερόλη Αντρες: 30 - 70 mg/dL
HDL χοληστερόλη Αντρες: Επιθυμητές τιμές > 35 mg/dL
HDL χοληστερόλη Γυναίκες: 35 - 80 mg/dL
HDL χοληστερόλη Γυναίκες: Επιθυμητές τιμές > 40 mg/dL
LDL χοληστερόλη Αντρες: 70-190 mg/dL
LDL χοληστερόλη Γυναίκες: 70-170 mg/dL
Le test Αρνητικό
LP(α) (λιποπρωτεΐνη α) <30 mg/dL
SGPT ή ALT ή πυροσταφυλική τρανσαμινάση 11-43 IU/L
VDRL Αρνητικό
VLDL χοληστερόλη <40 mg/dL
Αλκαλική φωσφατάση (ALP) Αντρες: 30-125 U/L
Αλκαλική φωσφατάση (ALP) Γυναίκες: 30-125 U/L
Αλκαλική φωσφατάση (ALP) Παιδιά: 90-300 U/L
Αντι La (SSB) Αρνητικά
Αντισώματα helicobacter pylori (IgA) Αρνητικά
Αντισώματα helicobacter pylori (IgG) Αρνητικά <20 U/ml
Αντισώματα helicobacter pylori (IgM) Αρνητικά
Αντισώματα ηπατιτίδας Α (αντι-HAV lgM) Αρνητικό
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 240-480 IU/L
Γοναδορελίνη (LHRH) Αντρες: <10 pg/ml
Γοναδορελίνη (LHRH) Γυναίκες: <60 pg/ml
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) Ολική LDH 200-480 IU/L
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) LDH1 17-27%
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) LDH2: 28-38%
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) LDH3: 19-27%
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) LDH4: 5-16%
Ισοένζυμα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) LDH5: 5-16%
Οροαντίδραση Vidal Αρνητική
Οροαντίδραση Weil-Felix Αρνητική
Χρόνος επανασβεστωθέντος αίματος (Howell) 100-250 sec
Ωχρινοποιητική ορμόνη (LH) Αντρες: 1,4-11,1 IU/L
Ωχρινοποιητική ορμόνη (LH) Γυναίκες: Παραγωγική φάση 1,9-11,9 IU/L
Ωχρινοποιητική ορμόνη (LH) Γυναίκες: Μεσοκυκλική αιχμή 16,8-81,1 IU/L
Ωχρινοποιητική ορμόνη (LH) Γυναίκες: Ωχρινική φάση 0,8-17,9 IU/L
Ωχρινοποιητική ορμόνη (LH) Παιδιά: <2,7 IU/L